p Kontakt oss: +47 994 16 961

Video

Våre virksomheter i RKSN

Kompetansesentret
Organisering og dimensjonering av beredskapsarbeidet i nordområdene må ha et særlig fokus knyttet til de særtrekk området har. Redningstjeneste i disse farvann kan være svært krevende, og gi spesielle utfordringer knyttet til....
Les mer om kompetansesentret
Barents Rescue Team
Barents Rescue Team (BRT) er en videreutvikling av et allerede etablert samarbeid mellom Luftforsvarets redningshelikoptertjeneste 330 skvadron avdeling Banak, og Porsanger brannvesen....
Les mer om Barents Rescue Team
Arktis rednings- og øvingspark
Øvelse handler om læring og utvikling, det handler om å forbedre individ og rutiner og det handler om å ha evnen til å bruke evaluering for utvikling i fremtiden....
Les mer om arktisk rednings- og øvningspark
Artic SAR Meet
Barentsregionen strekker seg over et enormt landområde på 1 755 800 km², med total befolkning på 5,54 millioner mennesker, hvorav omtrent 4,5 millioner i Russland....
Les mer om Arctic Sar Meet

Samarbeidspartnere

  • Trafikksentralen i Vardø
  • The Arkhangelsk Regional Rescue Service
  • Finnmarks Fylkeskommune